احیای گفتمان ؛سرمایه_اجتماعی با ارزش ترین ثروت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

دکتر حسین شیرزاد معاون وزیر ، مدیرعامل و رییس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران در جلسه تبیین نظری چالش های تعاون روستایی در کشور گفت: شبکه تعاون روستایی کشور بستر ایجاد سرمایه اجتماعی در سکونتگاههای روستایی است. اعتماد، مشارکت، انسجام، ارتباطات، شبکه‌ها و آگاهی اجتماعی در روستاهای کشور به مثابه یک منفعت عمومی، پایه های سرمایه اجتماعی و " دارایی های اجتماعی " فعالیت‌های سازمان تعاونی روستایی را تشکیل میدهد که می‌توانند با تسهیل اقدامات هماهنگ ،کارآیی مناسبات بازاری و اقتصادی در جامعه روستایی را بهبود بخشند.


منبع این نوشته : منبع
روستایی ,اجتماعی ,کشور ,تعاون ,سازمان ,تعاون روستایی ,سرمایه اجتماعی ,روستایی ایران ,تعاونی روستایی ,سازمان مرکزی

تولید 429 هزار تن گوشت قرمز در سال 1396

بر اساس نتایج این طرح وزن گوشت قرمز تولیدی انواع دام‌های ذبح شده در کشتارگاه‌های کشور طی سال ١٣٩٦ جمعاً ٤٢٩ هزار تن گزارش شده است که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است. سهم گوشت گاو و گوساله با ٢٢٣ هزار تن وزن لاشه حدود (٥٢ درصد)، گوسفند و بره با ١٦٢ هزار تن (٣٧,٦ درصد)، بز و بزغاله با ٣٤ هزار تن ( ٧,٨درصد) و سایر انواع دام‌ها با ١١ هزار تن (٢.٦درصد) از کل لاشه قابل مصرف بوده است.


منبع این نوشته : منبع
هزار ,گوشت ,انواع ,سایر انواع ,گوشت قرمز

کور شدن دام‌ها بر اثر مصرف آب شور

مدیر اداره جهاد کشاورزی هویزه با بیان این‌که دام‌های حدود 10 روستا در هویزه به وسیله تانکر آبرسانی می‌شوند، گفت: هویزه به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن شهرستان در انتهای رودخانه کرخه، جزو شهرستان‌هایی است که به صورت ذاتی بحران‌خیز است و در این زمینه با توجه به شرایط خشکسالی با بحران آب مواجه است.


منبع این نوشته : منبع
هویزه

صمت، واردات برخی ماشین‌آلات کشاورزی، دامداری و مرغداری را ممنوع کرد

یکی از دستگاه‌هایی که با ممنوعیت واردات آن در آینده‌ای نزدیک دچار مشکل خواهیم شد، دستگاه علوفه‌زن است که در دراز مدت باعث کاهش رطوبت خاک منطقه می شود چراکه علف‌های هرز با رسیدن به قشر حیاتی مولد خاک که اخیرا از عمق 40سانتی متری به عمق70سانتی‌متر رسیده است، باعث اتلاف رطوبت خاک و مصرف آب توسط علف‌های هرز می‌شود که با ممنوع شدن واردات این دستگاه به ظرفیت آب موجود در خاک آسیب فراون وارد خواهدشد.


منبع این نوشته : منبع
واردات